Careening,  2013  Acrylic on Yupo, 18" x 12"

Careening, 2013
Acrylic on Yupo, 18" x 12"

  Catch Me,  2013  Acrylic on Yupo, 20" x 28"

Catch Me, 2013
Acrylic on Yupo, 20" x 28"

  Field Trip,  2013  Acrylic on Yupo, 20" x 28"

Field Trip, 2013
Acrylic on Yupo, 20" x 28"

  Unravel,  2013  Acrylic on Yupo, 20" x 28"

Unravel, 2013
Acrylic on Yupo, 20" x 28"

  Loop Drop,  2013  Acrylic on Yupo, 28" x 20"

Loop Drop, 2013
Acrylic on Yupo, 28" x 20"

  Mobius,  2013  Acrylic on Yupo, 20" x 28"

Mobius, 2013
Acrylic on Yupo, 20" x 28"

  Rapid cycling,  2013  Acrylic on Yupo, 20" x 28"

Rapid cycling, 2013
Acrylic on Yupo, 20" x 28"

  Jungle,  2013  Acrylic on Yupo, 20" x 28"

Jungle, 2013
Acrylic on Yupo, 20" x 28"

  Transition,  2013  Acrylic on Yupo, 19" x 13"

Transition, 2013
Acrylic on Yupo, 19" x 13"

  Blowin' in the Wind,  2013  Acrylic on Yupo, 28" x 20"

Blowin' in the Wind, 2013
Acrylic on Yupo, 28" x 20"

  Careening,  2013  Acrylic on Yupo, 18" x 12"
  Catch Me,  2013  Acrylic on Yupo, 20" x 28"
  Field Trip,  2013  Acrylic on Yupo, 20" x 28"
  Unravel,  2013  Acrylic on Yupo, 20" x 28"
  Loop Drop,  2013  Acrylic on Yupo, 28" x 20"
  Mobius,  2013  Acrylic on Yupo, 20" x 28"
  Rapid cycling,  2013  Acrylic on Yupo, 20" x 28"
  Jungle,  2013  Acrylic on Yupo, 20" x 28"
  Transition,  2013  Acrylic on Yupo, 19" x 13"
  Blowin' in the Wind,  2013  Acrylic on Yupo, 28" x 20"

Careening, 2013
Acrylic on Yupo, 18" x 12"

Catch Me, 2013
Acrylic on Yupo, 20" x 28"

Field Trip, 2013
Acrylic on Yupo, 20" x 28"

Unravel, 2013
Acrylic on Yupo, 20" x 28"

Loop Drop, 2013
Acrylic on Yupo, 28" x 20"

Mobius, 2013
Acrylic on Yupo, 20" x 28"

Rapid cycling, 2013
Acrylic on Yupo, 20" x 28"

Jungle, 2013
Acrylic on Yupo, 20" x 28"

Transition, 2013
Acrylic on Yupo, 19" x 13"

Blowin' in the Wind, 2013
Acrylic on Yupo, 28" x 20"

show thumbnails