Bleed,  2015  Acrylic on synthetic paper,  23" x 17.5"

Bleed, 2015
Acrylic on synthetic paper, 23" x 17.5"

  Swing,  2015  Acrylic on Yupo, 25" x 19"

Swing, 2015
Acrylic on Yupo, 25" x 19"

  Bloom,  2015  Acrylic on synthetic paper, 23" x 17.5"

Bloom, 2015
Acrylic on synthetic paper, 23" x 17.5"

  Cover,  2015  Acrylic on Yupo, 25" x 19"

Cover, 2015
Acrylic on Yupo, 25" x 19"

  Undercover,  2015  Acrylic on synthetic paper, 23" x 17.5"

Undercover, 2015
Acrylic on synthetic paper, 23" x 17.5"

  Outburst,  2015  Acrylic on Yupo, 25" x 19"

Outburst, 2015
Acrylic on Yupo, 25" x 19"

  Imprint,  2015  Acrylic on Yupo, 25" x 19"

Imprint, 2015
Acrylic on Yupo, 25" x 19"

  Sting,  2015  Acrylic on Yupo, 25" x 19"

Sting, 2015
Acrylic on Yupo, 25" x 19"

  Fly,  2015  Acrylic on Yupo, 25" x 19"

Fly, 2015
Acrylic on Yupo, 25" x 19"

  Anything Can Happen,  2015  Acrylic on Yupo, 25" x 19"

Anything Can Happen, 2015
Acrylic on Yupo, 25" x 19"

  Bleed,  2015  Acrylic on synthetic paper,  23" x 17.5"
  Swing,  2015  Acrylic on Yupo, 25" x 19"
  Bloom,  2015  Acrylic on synthetic paper, 23" x 17.5"
  Cover,  2015  Acrylic on Yupo, 25" x 19"
  Undercover,  2015  Acrylic on synthetic paper, 23" x 17.5"
  Outburst,  2015  Acrylic on Yupo, 25" x 19"
  Imprint,  2015  Acrylic on Yupo, 25" x 19"
  Sting,  2015  Acrylic on Yupo, 25" x 19"
  Fly,  2015  Acrylic on Yupo, 25" x 19"
  Anything Can Happen,  2015  Acrylic on Yupo, 25" x 19"

Bleed, 2015
Acrylic on synthetic paper, 23" x 17.5"

Swing, 2015
Acrylic on Yupo, 25" x 19"

Bloom, 2015
Acrylic on synthetic paper, 23" x 17.5"

Cover, 2015
Acrylic on Yupo, 25" x 19"

Undercover, 2015
Acrylic on synthetic paper, 23" x 17.5"

Outburst, 2015
Acrylic on Yupo, 25" x 19"

Imprint, 2015
Acrylic on Yupo, 25" x 19"

Sting, 2015
Acrylic on Yupo, 25" x 19"

Fly, 2015
Acrylic on Yupo, 25" x 19"

Anything Can Happen, 2015
Acrylic on Yupo, 25" x 19"

show thumbnails